CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

Způsoby aplikace přípravku Polyversum

Aplikace mořením suchou cestou

Registrovaná dávka je 0,5 - 1 kg (dle plodiny) přípravku na tunu osiva. Osivo se namoří suchou cestou prostým promícháním s přípravkem. Účelem je redukce půdních patogenních hub, které mohou napadnout rostliny v počátku vegetace.

Foliární aplikace

Do čisté (několikrát propláchnuté) nádoby o obsahu cca. 20 litrů se nasype odměřené množství přípravku Polyversum na zamýšlenou ošetřovanou plochu (viz. obrazová instruktáž pod textem). Do nádoby se nalije deset až dvacet litrů čisté vody. Poté se celý obsah nádoby pořádně promíchá a na 20 – 30 minut se nechá stát, po uplynutí této doby se ještě jednou promíchá. Tato suspenze se musí aplikovat nejdéle do 10 hodin od prvního namočení přípravku Polyversum s vodou. Obsah nádoby se prolije přes přiložený filtr přímo do nádrže postřikovače. Přípravek může obsahovat částice do velikosti 350 μm. V postřikovači používejte filtry o velikosti 365 μm (modrý). V případě tankmixů se nemíchají koncentráty, ale přípravky se do nádrže postřikovače nalijí odděleně, přičemž suspenze přípravku Polyversum by se měla dostat do nádrže jako poslední. Aplikační zařízení po použití vypláchneme čistou vodou a aplikujeme na povrch jakéhokoliv rostlinného krytu, např. travnaté plochy.

 

pprava_polyversa

Aplikace mořením mokrou cestou

Registrovaná dávka je 0,5-1 kg přípravku na tunu osiva. Toto množství je nutné řádně rozmíchat v objemu 5-10 l čisté vody a vzniklou suspenzi aplikovat do dvou hodin v mořičce nástřikem na osivo. Jako vodu pro rozmíchání lze použít čistou vodu z vodovodního řadu nebo jiného zdroje a teplota této vody nesmí být v žádném případě vyšší než 35 °C. Nádoba pro přípravu suspenze pro moření musí být předem řádně vymytá a nesmí obsahovat zbytky fungicidů nebo jiných chemických přípravků. Stejně tak musí být vyčištěná mořička. Moření osiva lze výše uvedeným způsobem provádět na všech běžných typech mořiček. Po použití je nádobu na přípravu suspenze a mořičku možné vymýt čistou vodu a oplachovou vodu likvidovat vylitím do odpadu.

Zálivka

Zálivka 0,05% suspenzí přípravku. Účelem je počáteční podpora růstu mladých rostlin a jejich ochrana před půdními mykopatogeny, indukovaná rezistence proti plísni bramborové.

Máčení sazenic/kořenů rostlin

Máčení kořenového balu sazenic těsně před výsadbou (alternativně lze plata se sazenicemi prolít připravenou 0,05% suspenzí).

Likvidace obalu

Vnější kartonový obal je plně recyklovatelný jako papírový odpad.
Vnitřní obal – sáček z materiálu PET/MET je možné likvidovat jako běžný odpad.

Likvidace zbytků (smetků) 

Veškeré zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný odpad.  Zbytky namořeného osiva lze likvidovat jako běžný odpad nebo vysetím.

Zde
bude
TIP