CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

Likvidace

Likvidace obalu

Vnější kartonový obal je plně recyklovatelný jako papírový odpad.
Vnitřní obal – sáček z materiálu PET/MET je možné likvidovat jako běžný odpad.

Likvidace zbytků (smetků) 

Veškeré zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný odpad.  Zbytky namořeného osiva lze likvidovat jako běžný odpad nebo vysetím.