CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

Likvidace

Likvidace obalu

Vnější kartonový obal je plně recyklovatelný jako papírový odpad.
Vnitřní obal – sáček z materiálu PET/MET je možné likvidovat jako běžný odpad.

Likvidace zbytků (smetků) 

Veškeré zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný odpad.  Zbytky namořeného osiva lze likvidovat jako běžný odpad nebo vysetím.

Zde
bude
TIP