CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

 

Slide O nás 3

Biopreparáty & Polyversum

Slide O nás 1

Mikrobiologický výzkum

Slide O nás 2

Hitech biologický vývoj

Slide O nás 4

Polyversum Fungi

Biopreparáty & Polyversum

 

 • Jsme česká společnost založená v roce 1997, která vyrábí produkty na biologické bázi použitelné v ochraně rostlin v konvenčním, integrovaném i ekologickém zemědělství. Vyvážíme do zemí EU, do Číny, USA, Kostariky a Panamy

 • Máme již dlouholetou tradici na trhu s přípravky na ochranu rostlin, ve které chceme i nadále pokračovat a rozšiřovat svou klientelu díky novým registracím přípravků do širokého spektra polních i zahradních plodin.

 Napsali o nás:  idnes.cz   seznam.cz

 sledujte nás na facebooku a dozvíte se spoustu zajímavých informací o tom, jak pěstovat některé plodiny a jak používat náš přípravek Polyversum Biogarden.

 

naše přípravky jsou určené jak profesionálům, tak i neprofesionálům. Pro ně je určeno "hobby" balení- Polyversum Biogarden

        e-shop  

Cíle a vize 

nabízet konečným spotřebitelům – farmářům – přípravky pro ochranu rostlin na přírodních bázích, které jsou svou účinností srovnatelné s přípravky syntetickými.

Naše domény

 • Biologická kontrola škodlivých organismů člověkem pěstovaných rostlin
 • Výzkum a vývoj biologických přípravků na ochranu rostlin
 • Výměna zkušeností a spolupráce s výzkumnými organizacemi
 • Rozvoj systému integrované ochrany rostlin
 • Konkurenceschopné ceny biologických přípravků

 

Naše biologické produkty jsou registrovány a prodávány k následujícímu použití : postřiky, ošetření semen i sazenic, posklizňové aplikace v různých speciálních a orných plodinách

(Klasifikace firmy z hlediska CZ-NACE: 20.20 - Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků)

Proč naše přípravky

Integrovanou ochranu rostlin (dále jen IOR, z angl. Integrated Pest Management – IPM) je možné stručně shrnout jako systém hospodaření, který dává přednost přirozenějším možnostem ochrany rostlin. IOR potlačuje rozvoj populací škodlivých organismů, snižuje závislost na pesticidech a klade důraz na preventivní opatření a nechemické alternativy pesticidů. Upřednostňuje metody ochrany rostlin, které mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy, životní prostředí a omezují vznik rezistence škodlivých organismů k přípravkům

            

      ke stažení: ZDE 

 

ke stažení: ZDE 

 

Novinky

 

rozšiřujeme naše registrace

 • Polygandron WP pro Irsko 
 • Polyversum WP v Belgii
 • Polyversum WP v  Nizozemí

 

jsme aktivní  na:

Facebooku  

LinkedIn   

 

Historie

Společnost navazuje na dlouhodobé výzkumy Dr. Dášy Veselého v oblasti mikrobiologie, který jako první objevil pozitivní účinky mikroskopické řasovky s latinským názvem Pythium oligandrum. Tento vědec nejdříve zkoušel mykoparazitické vlastnosti zmíněného mikroorganismu na semenech řepy cukrové (moření osiva) proti padání klíčních rostlin.

Společnost Biopreparáty, spol. s r. o. vznikla v roce 1997. A od té doby zdokonalila svůj produkt natolik, že je dnes hojně využíván ve všech plodinách, do kterých je registrován.

V roce 2006 byl výrobek registrován na národní úrovni do řepky olejné. V roce 2012 byl biologický fungicid registrován proti klasovým fuzariózám v pšenici a ječmeni. V roce 2013 byl tento přípravek registrován proti houbovým chorobám hrachu, lupiny a sóji.  V současné době je přípravek registrován také pro minoritní použití v máku, slunečnici, hořčici, chmelu, vinné révě, jahodách, zelenině, brukvovité zelenině, paprice, rajčatech, okurkách, okrasných a golfových trávnících, okrasných a lesních školkách a nové registrace se stále chystají.

Jsme členy

 • IBMA – International Biocontrol Manufacturer’s Association – Sdružení výrobců a distributorů biologických přípravků

 • SPZO – Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

 • Sdružení český mák –sdružení právnických a fyzických osob pěstujících, zpracovávajících a obchodujících s mákem

 • Czech-Bio – Asociace biotechnologických společností ČR

 • PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců ČR