CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

O produktu

 

 

 

 

 

 

 

 

mikroorganismus Pythium oligandrum

Proniká svými vlákny do buněk hostitele (kvasinky, houby) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky. Na základě výživové a prostorové kompetice tak potlačuje fytopatogenní houby.

Mechanismy účinku

Pythium oligandrum je mikroorganismus původně izolovaný z volné půdy. Hlavním mechanismem účinku proti houbovým chorobám je mykoparazitismus, při kterém Pythium oligandrum za pomoci hydrolytických enzymů rozkládá stélky fytopatogenů a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu. Dalším způsobem účinku Pythium oligandrum je indukce rezistence vůči chorobám nadzemních částí v ošetřené rostlině a také její růstová stimulace. Těchto efektů je dosaženo produkcí sekundárních metabolitů Pythium oligandrumv kořenovém systému, ovlivňujících fyziologii rostliny. Obecně se dají mechanismy účinku shrnout do následujících tří bodů:

 

  • Mykoparazitismus houbových patogenů a oomycet

Pythium oligandrum přímo napadá patogenní mikroorganismus a enzymatizky ho rozkládá.

  • Indukovaná rezistence

Indukovaná rezistence k listovým a jiným chorobám rostlin (oligandrin)
Pythium oligandrum inhibuje růst a vývoj patogenních mikroorganismů, protože stimule mechanismus tvorby morfologických a biochemických bariér v rosltiných pletivech.

  • Stimulace růstu (tryptamin)

Pythium oligandrum indukuje v rostlině produkci růstově stimulujících látek a nepřímo tak zvyšuje příjem fosforu a mikroprvků rostlinou.

 

Taxonomická klasifikace

Taxon

Latinský název

říše

Chromalveolata

kmen

Heterokontophyta

třída

Oomycetes

řád

Pythiales

čeleď

Pythiaceae

druh

Pythium oligandrum

kmen

M1

Video