CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

Polygandron WP

Polygandron WP

biologický fungicid na ochranu rostlin ve formě ve vodě dispergovatelného prášku 

  • Použití Polygandronu WP je určeno pro oddálení infekce plísní bramborovou a ochranou před touto chorobou v jejích raných fázích. V případě, že se tato fáze rozvine, je nutno pokračovat ošetřením povolenými kurativními přípravky.

 

cílový organismus: Phytophthoria infestans

plodiny : Brambory- postřik