CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

Závlaha/Zálivka

Ošetření již vzešlých rostlinek pomocí závlahového systému či konve - počet aplikací není omezen

Dávkování: obvykle 0,05% suspenze cca ve 14 ti denních intervalech

Způsob působení: Mykoparazitismus, indukce rezistence, růstová stimulace


 

Účel:

-zelenina,dřeviny, trávníky: Proti houbovým chorobám

-vinná réva: Proti houbovým chorobám sazenic (Botryotinia fuckeliana)

-chmel: Proti houbovým chorobám sazenic (Fusarium spp., Verticillium albo-atrum)

-jahodník: Proti červené a fytoftorové hnilobě