CZ | EN

Zkušenosti

 

Integrovaná ochrana

  • Integrovaná ochrana rostlin povinně od 1. ledna 2014
  • Jedině Polyversum® je na integrovanou ochranu rostlin dokonale připravené
  • Jediný foliární „low-risk“ fungicid proti fomové a sklerociniové hnilobě řepky olejky a klasovým fuzariózám v pšenici a ječmeni
  • Integrovaná ochrana rostlin to je Polyversum®

Zkušenosti s integrovanou ochranou rostlin mezi českými zemědělci

1) SHR Ing. Zdeněk Kvíz, Bratřínov, okres Praha -západ Inženýr Kvíz hospodaří ve výšce 360 m n. m. v bramborářské oblasti s ročním průměrem srážek 550 mm. Celkem obdělává cca 1 800 ha. Polyversum® používá již 9 let, zhruba na výměře kolem 100 ha a má s ním dobré zkušenosti, zejména u ozimé řepky, kde se zcela vyrovná používaným fungicidům. Aplikaci provádí jednou na podzim ve stádiu 3–4 lístků, na jaře na počátku butonizace a v květu. Ing. Kvíz dále dodává: Myslím, že je to řešení jak omezit používání chemických přípravků pro ochranu rostlin, aniž by došlo ke snížení hektarového výnosu a zachovat si tak lepší životní prostředí.

2) Žihelský statek, a. s., okres Plzeň sever, Ing. Václav Šmídl Společnost hospodaří v nadmořské výšce 448 m n. m. s ročním srážkovým průměrem 450 mm. Přípravek Polyversum zde používají již 5. rokem na obiloviny a řepku jako prevenci proti fomové chorobě a sklerocinii. Dále mezi jeho hlavní výhody patří i netoxicita vůči životnímu prostředí a zvířatům. Jeho porosty dosahují nadprůměrných výnosů a Polyversum hodlá používat i v budoucnu.

3) Družstvo Agroben, Střelice u Uničova, okres Olomouc – agronom Laca Martin. Celková výměra 800 ha. Polyversem ošetřuje cca 100 ha, převážně obilovin (30 ha pšenice ozimé, 70 ha ječmene jarního). Ošetření provádí 2x. Podle vizuelního hodnocení není podstatných rozdílů mezi ošetřením Polyversem a ošetřením chem. přípravky. Potvrzují to i výnosy, které jsou srovnatelné.

4) Oseva Agri Chrudim, a. s., okres Chrudim, agronom Ing. Jindřich Novotný Společnost hospodaří v polohách 280–300 m n. m., roč ním úhrn srážek zde činí cca 600 mm. Fungicid Polyver sum® používají 6. rokem zejména v ozimé řepce na výměře 20–30 ha. Ing. Novotný aplikuje dle situace Poly versum® na podzim. Fungicid rozmíchá společně s regulátorem růstu a v jedné operaci jej aplikuje na poros ty řepky. Průměrný výnos se pohybuje kolem 3,85 t/ha. Ing. Novotný má s Polyversem dobré zkušenosti, protože jeho rostliny vykazují stejný zdravotní stav i výnos jako při užití běžných chemických fungicidů zatěžují cích životní prostředí.

5) Václav Polák, Paběnice Pan Polák hospodaří na 99 ha zemědělské půdy. Polyversum používá od roku 2014 v celkovém množství 15 kg/rok. Dosahuje uspokojujících průměrných výnosů a Polyversum má v plánu používat i v dalších letech.

6) Rubelit, s. r. o., okres Žďár nad Sázavou, ředitel Ing. Miloš Pátek Firma hospodaří v 460 m n. m, srážky zde činí 750 mm ročně a roční průměrná teplota 6–7 °C. Ing. Pátek používá fungicid Polyversum® od roku 2009. Ošetřuje řepku v konvenčním režimu na výměře cca 30–40 ha a také žito a pšenici v organickém zemědělství pravidelně na výměře cca 300 ha. Vyjadřuje spokojenost s účinky Polyversa na zdravotní stav své produkce i půdní ho fondu. Dosahuje uspokojivých výnosů. Fungicid Polyversum® doporučuje pro jeho dobrou účinnost a zdravotní nezávadnost. Podnik je producentem žita v biokvalitě pro potravinářství a také producentem biomléka s vývozem do Německa. Společnost je rovněž členem sdružení České mléko.

7) ZD Dešov, okr. Třebíč, agronom Ing. František Zvěřina Družstvo hospodaří v přírodních podmínkách 464 m n. m. s ročním úhrnem srážek 550 mm a průměrnou teplotou 7,9 °C. Fungicid Polyversum® zde používají již cca 7 let. Ing. Zvěřina fungicidně ošetřuje dle situace v řepce na průměrné ploše 100 ha. Jeho porosty dosahují výnosu 4,2 t/ha. S Polyversem má dobré zkušenosti. Udá vá, že je srovnatelné s účinností ostatních chemických fungicidních přípravků s ohledem na průběh počasí a vegetace v daném roce.

8) SHR Alois Vincenec, Dvorce, okres Bruntál, agronom Ing. Oldřich Ridl Nadmořská výška, ve které hospodaří, je 580–630 m n. m. Výměra podniku činí 1420 ha, z toho 900 ha TTP, 360 ha konvenční zemědělství a 160 ha organické zemědělství. Pěstované plodiny jsou pšenice, žito, ječmen jarní, řepka ozimá, triticale. Průměrný výnos zde například u řepky dosahuje 3 t/ha a pšenice 5,5 t/ha. Fungicid Polyversum® začal Ing. Ridl používat od roku 2010, poprvé na 30 hektarech triticale v režimu organické produkce. S výsledkem byl spokojen, a proto v následujícím roce použil Polyversum® i do konvenčního porostu řepky ozimé proti fomové a sklerocíniové hnilobě. Výsledky byly natolik přesvědčivé, že po rozšíření registrace Polyversa do konvenčních obilovin začal využívat tento typ fungicidního ošetření i do jarního ječmene. Polyversum® hodlá hojně používat i v budoucnu.

9) Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, okres Ostrava, agronom Ing. Petr Skalička Družstvo hospodaří v nadmořské výšce 250 m n. m. na 1800 ha. Plodiny tvořící osevní plán jsou ozimé obiloviny, řepka ozimá, ječmen jarní, cukrovka, kukuřice, pícniny. Například řepka zde zaujímá 160 ha, pšenice 500 ha, ječmen jarní 80 ha a cukrovka 100 ha. Průměrný výnos je zde u řepky 3,77 t/ha, u pšenice 6,1 t/ha a u ječmene jarního 6 t/ha. Ing. Skalička používá fungicid Polyversum® v konvenční produkci řepky ozimé proti fomové a sklerocíniové hnilobě v časně jarní aplikaci. Od roku 2012 používá tento fungicid do obilí a také vyzkoušel aplikaci fungicidu Polyversum® i do ozimého ječmene. Zde se mu osvědčila dávka 0,1 kg/ha v jarním období vegetace.

10) ZD Velké Hoštice, okres Opava, agronom Ing. Erich Kaluža Nadmořská výška podniku je 242 m n. m. Výměra činí 776 ha, z čehož řepka ozimá zaujímá 110 ha. Osevní plán zde dále doplňují obilniny, cukrovka a kukuřice. Průměrný výnos dosahuje u řepky 4 t/ha, pšenice 7 t/ha, jarního ječmene 5,6 t/ha a cukrovky 67 t/ha. Roku 2009 zkoušel Ing. Kaluža fungicid Polyversum® na pokusných plochách řepky. Dobrá účinnost tohoto přípravku proti fomě a hlízence, přiměla Ing. Kalužu k jeho použití i na produkčních plochách. Fungicid Polyversum® pro něho představuje přípravek, který má své nezastupitelné místo v IOR a podle toho k němu také přistupuje.

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout