CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

Polygandron STP

Polygandron STP

biologický fungicid na ochranu rostlin ve formě ve vodě dispergovatelného prášku pro ošetření osiva

cílový organismus: půvoci způsobující padání klíčních rostlin -( Phoma spp., Fusarium spp., Pythium spp.,Alternaia spp.,Phytophtora spp.)
Rhizoctonia solani)

určený pro : řepu cukrovou, řepu červenou a krmnou - moření