CZ | EN

"Trvale udržitelné zemědělství"

Indikace

Olejniny

Polyversum je registrováno pro řepku, hořčici, slučenici a mák...

Trvalé kultury

Polyversum je registrováno pro chmel, okrasné a golfové trávníky, okrasné a lesní školky, jahody a vinnou révu...

 

Obilniny

Polyversum je registrováno pro pšenici, ječmen, žito a tritikále pěstované v ekologickém zemědělství...

Zonální registrace - pšenice, ječmen jarní - proti klasovým fuzariózám

Zelenina a ovoce

Polyversum je registrováno pro brukvovitou zeleninu, rajče, okurek, papriku...

Zde
bude
TIP