Polyversum

telefon: + 420 415 240 280 | e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu

slogan

APLIKACE PŘÍPRAVKU POLYVERSUM

1. Čím a jak mám vyčistit postřikovač před aplikací přípravku Polyversum?

2. Proč je nutné před aplikací ponechat přípravek po dobu min. 30 minut ve vodě?

3. Dá se používat Poylversum spolu s přípravky obsahující Trichodermu či jiné mikroorganismy?

4. Dá se používat Polyversum spolu s tekutými hnojivy či s jinými agrochemikáliemi?

5. Jaký je vhodný čas k aplikaci Polyversa v průběhu dne?

6. Vadí déšť, který přijde krátce po aplikaci Polyversa?

7. Kolik aplikací mohu udělat během roku?

8. Co jsem mohl udělat nesprávně, když byla po aplikaci nízká účinnost?

1. Čím a jak mám vyčistit postřikovač před aplikací přípravku Polyversum?

Nejlépe čistou teplou vodou. Pokud je nezbytné pro vyčištění postřikovače použít detergenty, které mohou potenciálně snížit účinnost přípravku, je nutné po jejich aplikaci postupovat stejně jako v případě předchozího použití jiných chemických přípravků a postřikovač vymýt čistou vodou. Proplach vodou je nejefektivnější, pokud je prováděn opakovaně. V žádném případě neplatí pravidlo, že je lepší použít jednorázově velký objem vody.

2. Proč je nutné před aplikací ponechat přípravek po dobu min. 30 minut ve vodě?

Vzhledem k tomu, že je přípravek dodáván v podobě vodou smáčitelného prášku, je obsažená účinná látka v suchém, a tudíž v neaktivním, stavu. Z tohoto důvodu je nutné ponechat přípravek po smíchání s vodou min. 30 minut odstát, aby došlo k opětovnému nastartování metabolickýcha rozmnožovacích procesů mikroorganismu Pythium oligandrum.

3. Dá se používat Poylversum spolu s přípravky obsahující Trichodermu či jiné mikroorganismy?

Toto jednoznačně nedoporučujeme, pokud se jedná o společnou aplikaci nebo aplikace následující v krátkém časovém odstupu po sobě. Pokud by se tak stalo, nedošlo by k deklarovanému účinku přípravku Polyversum ani přípravku na bázi jiného mikroorganismu kvůli konkurenčním vztahům použitých mikroorganismů. Pokud by se jednalo o jednotlivé aplikace s časovým odstupem větším než 3 týdny, k vzájemnému ovlivnění účinnosti nedojde.

4. Dá se používat Polyversum spolu s tekutými hnojivy či s jinými agrochemikáliemi?

Hnojiva, herbicidy, insekticidy - ANO. Přípravek se dá mísit s běžně používanými tekutými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin a to jak ve společné aplikaci, tak v aplikacích následných. Při společné aplikaci je nutné dodržet pravidlo, že přípravek Polyversum je do postřikové jíchy přidán jako poslední a je tedy mísen s nejnižší koncentrací ostatních přípravků.
Fungicidy a běžná agro smáčedla  - NE. Tyto přípravky mohou ovlivnit nebo zcela eliminovat účinnost přípravku Polyversum, kvůli jeho biologické podstatě. Fungicidní přípravky jsou určeny pro potlačování houbových chorob, a tudíž budou mít stejný efekt i na účinnou látku přípravku Polyversum. Běžná agro smáčedla, která se používají pro lepší mísitelnost a dispergaci chemických přípravků na ochranu rostlin, obsahují většinou i alkoholové složky, které mají ve svém důsledku podobný efekt a mohou Pythium oligandrum také zahubit.

5. Jaký je vhodný čas k aplikaci Polyversa v průběhu dne?

Jelikož se jedná o biologický přípravek, tak nejvhodnějším časem pro jeho aplikaci během dne jsou buď ranní nebo dopolední hodiny a nebo naopak pozdní odpoledne případně večer. Toto pravidlo platí zejména v období s intenzivním slunečním svitem a vysokými denními teplotami. Uvedené časové intervaly jsou vhodné zejména s ohledem na optimální teplotu a vlhkost prostředí.

6. Vadí déšť, který přijde krátce po aplikaci Polyversa?

Déšť sice může smýt aplikovaný přípravek z listů rostlin, kde může dojít ke snížení přímého účinku na chorobu, ale část přípravku se dostane ke kořenům, kde bude dále působit pomocí indukované rezistence a růstové stimulace.

7. Kolik aplikací mohu udělat během roku?

Počet aplikací není nijak omezen, protože přípravek není toxický a není stanovena ochranná lhůta.

8. Co jsem mohl udělat nesprávně, když byla po aplikaci nízká účinnost?

· Nedodržení postupu pro přípravu postřikové jíchy

· Nedodržení doporučené dávky a počtu aplikací

· Přípravek byl aplikován příliš pozdě ve vegetaci rostliny

· Znečištění aplikační techniky, či nedodržení doporučované doby odstupu od aplikace chemického fungicidu.

Nacházíte se: O produktu - Často kladené dotazy - APLIKACE PŘÍPRAVKU POLYVERSUM