Polyversum

telefon: + 420 415 240 280 | e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu

slogan

MECHANISMY ÚČINKU PYTHIUM OLIGANDRUM

1. Co je to indukovaná rezistence?

2. Jak funguje mykoparazitismus?

3. Jak ovlivňuje aplikace přípravku zvýšení výnosů?

1. Co je to indukovaná rezistence?

Je to druh rezistence, v našem případě v rostlinách proti patogenu, která je navozena vlivem vnějších podmínek, nikoli geneticky podmíněna. Indukovaná rezistence funguje na biochemické úrovni. V případě Pythium oligandrum je rezistence v rostlinách indukována tvorbou nízkomolekulárního proteinu s názvem oligandrin, k jehož syntéze dochází během kolonizace kořenového systému rostliny.

2. Jak funguje mykoparazitismus?

Jedná se o přímé napadení houbového organismu jiným organismem, který ke svému životu využívá živin ze svého hostitele. Pythium oligandrum tvoří hydrolytické enzymy, které slouží k rozkladu buněčných struktur jiných houbových organismů. Následně jsou takto degradované části využívány jako zdroj živin k vlastnímu růstu.

3. Jak ovlivňuje aplikace přípravku zvýšení výnosů?

Vliv na výnos je výsledkem kombinace jednotlivých způsobů účinku, kdy nejdůležitější je stimulace rostliny pomocí látky tryptamin, která je prekursorem indol-octové kyseliny - fytohormonu, který řídí růst a vývoj rostlin. Na zvýšený výskyt této látky reagují rostliny bujnějším růstem svých vegetativních i generativních částí. Tento efekt je dále podporován dalšími způsoby účinku - mykoparazitismem a indukcí rezistence, které zajišťují zdravý vývoj a růst rostliny.

Nacházíte se: O produktu - Často kladené dotazy - MECHANISMY ÚČINKU PYTHIUM OLIGANDRUM