Polyversum

telefon: + 420 415 240 280 | e-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu

slogan

PYTHIUM OLIGANDRUM OBECNĚ

1. Je Pythium oligandrum houba?

2. Produkuje Pythium oligandrum antibiotika nebo jiné toxické metabolity?

3. Účinkuje ošetření mikroorganismem Pythium oligandrum na bakteriozy?

4. Může Pythium oligandrum mít nějaký negativní vliv na půdní mikroedafon?

5. Jak Pythium oligandrum působí na větší kloboukaté houby a jaký má vliv na mykorrhizu?

1. Je Pythium oligandrum houba?

V současné době je mikroorganismus Pythium oligandrum řazen do říše Chromalveolata, do třídy „řasovky“ (Peronosporomycetes), které jsou houbám velmi podobné.Dříve byl tento mikroorganismus řazen do říše hub (Funghi).

2. Produkuje Pythium oligandrum antibiotika nebo jiné toxické metabolity?

Ne, neprodukuje. Jedná se o naprosto bezpečný mikroorganismus.

3. Účinkuje ošetření mikroorganismem Pythium oligandrum na bakteriozy?

Ano, ale nikoliv formou parazitismu, ale způsobem účinku nazývaným indukovaná rezistence, ke kterému dochází při kolonizaci kořenového systému rostliny, kdy dochází k produkci nízkomolekulárního proteinu s názvem oligandrin.

4. Může Pythium oligandrum mít nějaký negativní vliv na půdní mikroedafon?

Nikoliv. Půda jako celek má velmi vysokou schopnost homeostáze (udržování stabilního vnitřního prostředí). Pythium oligandrum je přirozenou součástí půdní mikroflóry, kde se přirozeně nachází ve velmi nízkých koncentracích.

5. Jak Pythium oligandrum působí na větší kloboukaté houby a jaký má vliv na mykorhizu?

Přibližně 80% všech mykorhizních vztahů představuje takzvaná arbuskulární mykorhiza, kterou zajišťují houby z kmene Glomeromycota. Ty pronikají do kořenových buněk rostlin (stromů), kde vytvářejí stromečkovitou strukturu (arbusculus) přes kterou probíhá výměna živin. Glomeromycota jsou archaický kmen, který je velmi málo náchylný k parazitaci ze strany ostatních hub. Pythium oligandrum tedy arbuskulárně mykorhitické houby neparazituje.
Zbylých 20% připadá na další způsoby mykorhizy, z nichž nejvýznamnější je ektomykorhiza, při které hyfy (vlákna) symbiotických hub pronikají jen do mezibuněčných prostor pod kořenovou pokožkou (rhizodermis). Ektomykorhiza je způsobována houbami z kmenů Basidiomycota, Ascomycota a Zygomycota. V tomto případě záleží na konkrétní houbě.
Pythium oligandrum parazituje kultivované žampióny patřící mezi basidiomycety, taže lze předpoládat, že parazituje i ostatní kloboukaté houby podílející se na ektomykorhize.

Nacházíte se: O produktu - Často kladené dotazy - PYTHIUM OLIGANDRUM OBECNĚ